Montážny variant 1

Pre plávajúce parkety, koberce, korkové podlahy, dlažbu, prírodný kameň a lepené parkety.

Lithotherm

Lithotherm

 

Pred položením LITHOTHERM dosiek:
Pripevnite lišty a prípadné nerovnosti terénu je potrebné vyrovnať so štrkom alebo podobným sypkým materiálom (Liapor). Položte izoláciu a pritom sledujte jej výšku (minimálna pevnosť izolácie je 600 kg/m2). Pri použití izolačných sypkých materiálov sa používajú na prekrytie dosky. Pri trámových stropoch, na ktorých chcete urobiť podlahu, možno aplikovať parotesnú zábranu. O zaťažení stropu sa poraďte s architektom alebo statikom. Podklad musí byť rovný a pevný.

 

Pokladanie dosiek LITHOTHERM:
S pokládkou dosiek LITHOTHERM začnite v rohu. Prvú dosku položte jednou stranou k okraju a čelo dosky nech je 7 cm od steny. Druhú dosku zakliknite do prvej a nech je jej odstup od steny  9 cm. V ďalšom riadku nech je doska zase 7 cm od steny. Postupujte takto riadok po riadku a meňte odstup od steny. Z rohu postupujte v tvare trojuholníka. Medzera medzi doskami a stenou slúži na umiestnenie ohybov rúrok a zberného potrubia. Na tento účel môžeme neskôr nechať medzeru medzi doskami a stenou asi 3 - 4 cm širokú.

 

Po položení dosák prídu na rad hliníkové rúrky LITHOTHERM. Podľa nárokov na vykurovanie v miestnosti je vzdialenosť medzi rúrkami 9 cm / 13,5 cm a každá drážka navyše ju rozšíri o 4,5 cm. Medzery na okrajoch a vo dverách je potrebné vyplniť rýchloschnúcim poterom alebo suchým násypom.

 

Podlaha: plávajúce parkety
Umiestnite tkaninu alebo rohož na podlahové kúrenie a nainštalujte ich podľa návodu.

 

Podlaha: keramická dlažba, prírodný kameň, lepené parkety, koberce
Sieťku s okami o veľkosti 1-2 mm dajte na LITHOTHERM a pomocou ozubenej stierky rozotrite bez tlaku flexibilné lepidlo na dlaždice a vyhlaďte ho. Po usušení povrchu postupujte podľa známeho návodu na pokládku dlažby. Dilatačné škáry majú viesť naprieč cez vykurovacie potrubia. Pre koberce možnosť použitia kobercovej podložky pre podlahové kúrenia, ktorá sa uloží pod koberec.

 

Podlaha: Priemyselná podlaha
Pozrite si podstránku Priemyselné podlahy

 

VAROVANIE!

Na čerstvo položenú a nedokončenú LITHOTHERM podlahu môžu vstupovať iba osoby, ktoré sa podieľajú na ďalšej práci na podlahe. Prechádzanie po podlahe musí byť vo fáze výstavby vytvorené z dosák.
LITHOTHERM panely musia byť pred pokládkou podlahovej krytiny kontrolované na vlhkosť. Vlhkosť materiálu vzťahujúca sa k hmote sušiny (merná hmotnosť dosiek LITHOTHERM 1,3) by nemala byť pri pokládke drevených podláh väčšia ako 10-12%. Metódy merania, CM alebo elektronicky. Drevené podlahy potrebujú pred položením nejaký čas na prispôsobenie sa vnútornej klíme. Musia byť dodržané pokyny pre inštaláciu. Záruka na systém pre zákazníka spĺňa všetky zákonné požiadavky. Záruka a poistenie platia len pri presnom dodržiavaní pokynov na inštaláciu. (Uistite sa, že máte originálne LITHOTHERM príslušenstvo!)

 

Technické zmeny vyhradené!

Partner
Partner
Partner
Partner