Montážny variant 2

Pre podlahy z tvrdého dreva, palubovky, plastové podlahy a športové podlahy
 

Lithotherm

Lithotherm

 

Pred položením LITHOTHERM dosiek:
Pripevnite lišty a prípadné nerovnosti terénu je potrebné vyrovnať so štrkom alebo podobným sypkým materiálom. Položte izoláciu a pritom sledujte jej výšku (minimálna pevnosť izolácie je 600 kg/m2). Pri použití izolačných sypkých materiálov sú používajú na prekrytie dosky. Pri trámových stropoch, na ktorých chcete urobiť podlahu, možno aplikovať parotesnú zábranu. O zaťažení stropu sa poraďte s architektom. Podklad musí byť rovný a pevný.

 

Pokladanie dosiek LITHOTHERM:
S pokládkou dosiek LITHOTHERM začnite v rohu. K okraju pritlačte drevený profil a prvú dosku pritlačte pevne jednou stranou k profilu a čelo dosky nech je 7 cm od steny. V prvom rade položte takto 5 - 6 dosiek a opäť pevne položte drevený profil. Položte druhý rad tak isto s odtupom 7 cm od steny. Postupujte takto riadok po riadku a z rohu postupujte v tvare trojuholníka. Medzera medzi doskami a stenou slúži na umiestnenie ohybov rúrok a zberného potrubia. Na tento účel môžeme neskôr nechať medzeru medzi doskami a stenou asi 3 - 4 cm širokú. Ak drevený profil nie je možné napevno zakliknúť do dosiek, musí byť prilepený baukleberom.

 

Po položení dosák prídu na rad hliníkové rúrky LITHOTHERM. Podľa nárokov na vykurovanie v mistnosti je vzdialenosť medzi rúrkami 9 cm / 13,5 cm a každá drážka navyše ju rozšíri o 4,5 cm. Medzery na okrajoch a vo dverách je potrebné vyplniť rýchloschnúcim poterom alebo suchým násypom.

 

Podlaha: drevené podlahy, palubovky
Postupujte podľa návodu a inštalujte len na poriadne upevnené drevené profily.

 

Podlaha: umelohmotné podlahy, športové podlahy
Na LITHOTHERM dosky položte 12 mm hrubé OSB dosky a na ne klaďte podlahy.

 

Podlaha: Priemyselná podlaha
Pozrite si podstránku Priemyselné podlahy

 

VAROVANIE!

Na čerstvo položenú a nedokončenú LITHOTHERM podlahu môžu vstupovať iba osoby, ktoré sa podieľajú na ďalšej práci na podlahe. Prechádzanie po podlahe musí byť vo fáze výstavby vytvorené z dosák.
LITHOTHERM panely musia byť pred pokládkou podlahovej krytiny kontrolované na vlhkosť. Vlhkosť materiálu vzťahujúca sa k hmote sušiny (merná hmotnosť dosiek LITHOTHERM 1,3) by nemala byť pri pokládke drevených podláh väčšia ako 10-12%. Metódy merania, CM alebo elektronicky. Drevené podlahy potrebujú pred položením nejaký čas na prispôsobenie sa vnútornej klíme. Musia byť dodržané pokyny pre inštaláciu. Záruka na systém pre zákazníka spĺňa všetky zákonné požiadavky. Záruka a poistenie platia len pri presnom dodržiavaní pokynov na inštaláciu. (Uistite sa, že máte originálne LITHOTHERM príslušenstvo!)

 

Technické zmeny vyhradené!

Partner
Partner
Partner
Partner