Stenové vykurovanie

Montážny postup pre stenové vykurovanie LITHOTHERM

 1. LITHOTHERM dosky sa ukladajú s drážkami horizontálne, pero a drážka majú byť v jednej línii, treba ich ukladať bez medzier a na tenký podklad z lepidla.
   
 2. Počas práce osaďte jednu skrutku na každý meter štvorcový steny kvôli spevneniu konštrukcie.
   
 3. Vľavo a vpravo na dokončenej stene vo vzdialenosti asi 8 cm od okraja urobte dva rezy zhora nadol (2 cm hlboké) drážkovačkou alebo s kladivom urobte žliabok pre rúrky (pozri obrázok).
   
 4. Vykurovacie rúrky, 14x2, najlepšie hliníkové kompozitné rúrky, ukladajte podľa požiadavky na teplo v danej miestnosti. S postupom začnite dolu (zvýšenie tepelného žiarenia v oblasti tela).
   
 5. Ventil a ovládací prvok pre vykurovací okruh namontujte v hornej časti steny.
   
 6. Ohyby vykurovacích rúrok zabaľte do alobalu alebo baliaceho papiera a rovné časti potiahnite omietkou (len pri omietnutých stenách).
   
 7. Dokončenú stenu očistite a natrite základným náterom LITHOTHERM.
   
 8. Na ešte mokrú stenu dajte sieťku (2 mm veľkosť oka) a pomocou jemnej hlinenej omietky alebo podobnej omietnite ​​tak, že sieťka bude celá pokrytá.
   
 9. Zapnite kúrenie a počkajte, až bude omietka suchá a bez pnutia.
   
 10. Na vysušenú vrstvu naneste druhú jemnú vrstvu ílovej omietky a podľa potreby zarovnajte. Finálna vrstva omietky by mala mať hrúbku asi 5-7 mm.
   
 11. Podobne ako jemné hlinené omietky (horná omietka) môžu byť použité tiež komerčne dostupné zmesi cementu (omietky) .
   
 12. Drevené alebo panelové obloženie sa upevňuje pomocou vložených profilových líšt. Perom a drážkou opatrené profilové lišty sú vložené do pera a drážky LITHOTHERM dosky (pozrite konštrukciu podlahy). Stenové konštrukcie potiahnite tenkou vrstvou lepidla.
   
 13. Pri priečkach z LITHOTHERM dosiek sú z dôvodov stability steny na oboch stranách obložené 1 cm hrubým sadrokartónom. Ten je pripojený pomocou malty nanášanej bodovo. Sadrokartónové dosky možno použiť ako povrch aj vo všetkých ostatných prípadoch.
   

 

Technické zmeny vyhradené!

Lithotherm

Partner
Partner
Partner
Partner